BAŞVURU FORMU

Firma Adı
Sektörü
Tel
Adres
Web
Başvuru yapan kişinin adı soyadı
Başvuru yapan kişinin e-mail adresi
Firmanızı ve marka(ları)nızı kısaca tanıtınız:

KRİTERLER

1. Şirketinizin marka ve patent sahipliği var mı?
Açıklayın.

2. Nasıl bir marka yönetim stratejisi izliyorsunuz?

3. Pazarlama bölümünüz var mı? Bölümünüzün faaliyetleri nelerdir?

4. Bölgesel ya da il düzeyinde penetrasyon oranınız(Pazara yayılma oranı) nedir?
Yıllara göre nasıl bir artış kaydettiniz?

5. Bölgesel ve ülke düzeyinde bilinirliğiniz nedir?
Örneklerle açıklayın.

6. İl ya da bölge düzeyinde pazarlama, satış ve sosyal sorumluluk faaliyetleriniz nelerdir?

7. Marka bilinirliliğiniz yıllar içersinde nasıl bir aşama kaydetti?

8. Markalı ürünlerinizin ihracatınızdaki oranı nedir?

9. Hangi kategori için başvuru yapıyorsunuz?

10. Şirketinizin cirosu (TL) :